Supervisory Board

 

Mem­bers:

Marek Bur­da

Grze­gorz Kropacz

Damian Pacz­kow­ski

Hubert Nie­wia­dom­ski

Mał­go­rza­ta Wilkos